menatwork

Duktiga anläggare och kompletta lösningar

Markanläggning

Vi anlägger parker, lekplatser och alla slags utemiljöer för
kommuner och företag. Vi tar gärna fram kompletta lösningar
för olika utemiljöer.

Trädgårdsanläggningtrakotor

Vi erbjuder allt inom traditionell
trädgårdsanläggning - från
plattläggning, grässådd och
plantering till staketmontering
och murbyggen.

hammer